Propozycje wykładów

Chcesz zostać prelegentem?

ZGŁOŚ PROPOZYCJĘ WYKŁADU

Propozycje wykładów można zgłaszać do 31.03.2018.

W kwierniu odbędzie się głosowanie na wykłady. Kazdy kto kupi bilet będzie mógł wziąć udział w głosowaniu

 

Modelowanie złożonych procesów biznesowych i czasu z użyciem Sagi i Process Managera

Description:

Modelowanie upływu czasu jest zawsze trudne, tak samo jak implementacja logiki biznesowej wewnątrz złożonych domen. Długotrwałe transakcje biznesowe, rozciągnięte pomiędzy wieloma bounded-contextami, możliwe scenariusze sukcesu i błędów są nawet jeszcze trudniejsze do zamodelowania i przetestowania. Na szczęście istnieje kilka możliwych rozwiązań podobnych problemów… Procesy wymagające przesyłania wielu wiadomości, eventów, angażujące różne agregaty z różnych części systemu? Wzorce Sagi i Process Managera mogą być tu bardzo pomocne. Podczas tej prezentacji nauczysz się technik modelowania biznesowych procesów długotrwałych, mających wpływ na większe obszary aplikacji, możliwe przypadki użycia oraz powiązane anty-wzorce.

Speaker Mariusz Gil

Language: PL

Experience Level: Advanced

 

Discovering unknown with Event Storming

Description:

Event Storming jest lekką techniką zespołowego odkrywania i eksplorowania złożonych domen oraz problemów. Wykorzystują eventy, obywateli pierwszej kategorii nowoczesnych technik software developmentu, w krótkim czasie możemy odkrywać, modelować i wizualizować flow logiki biznesowej, agregaty, bounded-contexty, reguły biznesowe i powiązane z nimi hot-spoty, commandy, read-modele… Event Storming jest także platformą komunikacji i transferu wiedzy pomiędzy członkami zespołu i „biznesem”, której użycie pozwala wdrażać na produkcję właściwie zrozumienie problemu, zamiast przybliżeń i niespełnionych założeń.

Podczas sesji zapoznasz się z podstawowymi konceptami Event Stormingu, wzorcami i wybranymi praktykami. Zapoznasz się również ze sposobami użycia Event Stormingu na różnych poziomach, od wysokopoziomowego big-picture do modelowania agregatów, commandów czy aplikowania artefaktów wyjściowych sesji z CQRS, Event Sourcingiem czy implementacjami DDD.

Speaker Mariusz Gil

Language: PL

Experience Level Intermediate

 

Thinking in Events

Description:

Modelowanie złożonych problemów jest skomplikowane i często prowadzi do równie skomplikowanego kodu. Kontrolery, repozytoria, usługi, warunki biznesowe, formularze, widoki - wymagania biznesowe klienta często infiltrują te warstwy, wszystko jest ze sobą połączone, a kod staje się trudny do czytania, zrozumienia i rozwoju. A gdy potrzeba rozszerzyć lub zmodyfikować logikę biznesową, i trzeba „przekopać” się przez dziesiątki (a czasami i setki) linii kontrolerów, próbując zrozumieć sens i rolę wszystkich obiektów lub zidentyfikować zakres zmian, może nadszedł czas na inne podejście… Podejście „Thinking in Events” oznacza, że można być w pełni skoncentrowanym na problemie domenowym i implementacji testowalnej logiki biznesowej. Wykorzystując zdarzenia domenowe jako źródło informacji, skomplikowane technicznie elementy jak bazy danych czy web-frameworki stają się jedynie szczegółami implementacyjnymi, od których nie zależy zbyt wiele.

Podczas workshopu nauczysz się więc stosować eventy w swoich projektach, używać różnych implementacji event/command/query busów, aplikować Event Sourcing do przechowywania historii zmian, czy też rozdzielać zapis od odczytu z wykorzystaniem CQRS, aby zwiększyć wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo całego systemu. Będąc jednocześnie skoncentrowanym na realnym problemie biznesowym, bez rozpraszania zbędnymi detalami kodu.

Speaker Mariusz Gil

Language: PL

Experience Level: Intermediate

 

Thunder Developer Toolkit

Description:

While developing the Thunder distribution, a Drupal 8 distribution for professional publishing, we faced several challenges regarding updating, theming and testing. In order to master these challenges, we created a toolkit that supports us.
These tools make our working lives a lot easier and they can help any Drupal developer, too. In this session, I would like to present our way of working with this toolkit and explain how you can benefit by using it. Learn how we do visual regression tests with Sharpeye, how we create test updates and how we integrate our GitHub development with the drupal.org repositories.

Speaker Christian Fritsch

Language: EN

Experience Level: Intermediate

 

Budowanie stron z wykorzystaniem modułu Paragraphs

Description:

Paragraphs, Bootstrap, Views Reference Field, ...

Speaker Michał Borek

Language: PL

Experience Level: Intermediate

 

React + Webpack + Drupal, czyli tworzymy superwydajną aplikację

Description:

Drupal doskonale nadaje się do tworzenia JSONowego API. Dlaczego z tego nie skorzystać i przenieść "ciężar" renderowania HTML na stronę użytkownika?

Podczas prelekcji opowiem czym jest i jak działa webpack, jak go szybko skonfigurować oraz pokażę prostą aplikację napisaną w ReactJS, która będzie konsumowała JSONa, wystawionego przez aplikację na Drupalu.

Speaker Bartłomiej Czyż

Language: PL

Experience Level: Intermediate

 

Building modern web with component - ReactJS

Description:

Building modern web apps is challenging. There are many moving parts, projects get bigger and bigger. Server side rendering is currently not enough for high performant and responsive web application. More and more projects move toward single page apps. Large adoption of component-based architecture is largely caused by React.js. Providing proper structure and abstraction is key to deliver better projects. During presentation I would like to share how React.js approaches frontend architecture & what are benefits of splitting app into components.

Speaker Bartłomiej Witczak

Language: EN

Experience Level: Intermediate

 

Decoupling Drupal with GraphQL

Description:

Website creation with open source technologies: JavaScript framework as front-end, GraphQL as API and Drupal as back-end. Main focus will be on how to configure Drupal CMS to serve content via GraphQL. Starting with the introduction of GraphQL, I would like to explain the basic concepts of the language with examples and explain the problems which GraphQL tries to solve, why the language exists, why was it developed.

I will show a real life implementation of a fully decoupled website using these technologies. I will briefly describe frontend solution, concentrating on most common tools to write GraphQL queries inside JavaScript framework. I will demonstrate how to extend the GraphQL schema with the use of Drupal content entities, how to create a powerful data hub without writing a single line or minimum of code in Drupal.

Technologies: Drupal 8, Angular 5, GraphQL 0.12

Speaker Peter Keppert

Language: EN

Experience Level: Intermediate

 

Drupaler's guide to the performance

Description:

Essential technical travel beginning from bare metal, through servers (HTTP/SQL...), performance "helpers", Drupal optimization and up to the front-end.

Speaker Tomasz Gawlowski

Language: EN

Experience Level: Intermediate