Integracje z zewnętrznymi API w rozszerzalny sposób w D8

Prezentacja integracji aplikacji opartej na Drupal 8 z 4 systemami zewnętrznymi:
- za pomocą API (Sugar CRM, Secutix)
- za pomocą plików (Rubin)
- za pomocą żądań http (Inxmail)
Zaprezentowany zostanie kod źródłowy oraz sama architektura integracji tych systemów.
Informacje dodatkowe:
- część integracji traktowana jest jako zewnętrzne repozytorium danych które nie są przechowywane w Drupalu w żaden sposób (niektóre z żądań wysyłanych do Sugar CRM),
- część integracji (Secutix) jest związana z procesem zakupowym produktów (koszyk produktów przechowywany jest w Drupalu a zakończenie procesu możliwe jest jedynie w aplikacji z którą wykonywana jest integracja),
- jedna z integracji (Rubin) opiera się w części na Drupalowych migracjach
W ramach kodu integracji zostało wykorzystanych kilka wzorców projektowych m.in. encje (w rozumieniu ogólnym nie Drupalowym), repozytoria, fabryki.

Godzina
Język
Pomieszczenie
Poziom