DrupalCamp Poland 2018 http://www.drupalcamp.pl/pl/rss.xml pl Proposed sessions http://www.drupalcamp.pl/en/proposed-sessions <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Propozycje wykładów</span> <div class="paragraph-sections"> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Propozycje wykładów</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p class="text-center">Chcesz zostać prelegentem?</p> <p class="text-align-center"><a class="btn btn-outline-dark" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-XOXq2KT1ab_316gbOEqgSTn-GUVNRjWnozT4B0OfUiKmog/viewform?usp=sf_link" target="_blank">ZGŁOŚ PROPOZYCJĘ WYKŁADU</a></p> <p class="text-center">Propozycje wykładów można zgłaszać do 31.03.2018.</p> <p class="text-center"><em>W kwierniu odbędzie się głosowanie na wykłady. Kazdy kto kupi bilet będzie mógł wziąć udział w głosowaniu</em><em>. </em></p> <h3> </h3> <h3>Modelowanie złożonych procesów biznesowych i czasu z użyciem Sagi i Process Managera</h3> <p><strong>Description</strong>:</p> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Modelowanie upływu czasu jest zawsze trudne, tak samo jak implementacja logiki biznesowej wewnątrz złożonych domen. Długotrwałe transakcje biznesowe, rozciągnięte pomiędzy wieloma bounded-contextami, możliwe scenariusze sukcesu i błędów są nawet jeszcze trudniejsze do zamodelowania i przetestowania. Na szczęście istnieje kilka możliwych rozwiązań podobnych problemów… Procesy wymagające przesyłania wielu wiadomości, eventów, angażujące różne agregaty z różnych części systemu? Wzorce Sagi i Process Managera mogą być tu bardzo pomocne. Podczas tej prezentacji nauczysz się technik modelowania biznesowych procesów długotrwałych, mających wpływ na większe obszary aplikacji, możliwe przypadki użycia oraz powiązane anty-wzorce.</p> <p><strong>Speaker</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Mariusz Gil</p> <p><strong>Language</strong>: PL</p> <p><strong>Experience Level</strong>: Advanced</p> <p> </p> <h3>Discovering unknown with Event Storming</h3> <p><strong>Description</strong>:</p> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Event Storming jest lekką techniką zespołowego odkrywania i eksplorowania złożonych domen oraz problemów. Wykorzystują eventy, obywateli pierwszej kategorii nowoczesnych technik software developmentu, w krótkim czasie możemy odkrywać, modelować i wizualizować flow logiki biznesowej, agregaty, bounded-contexty, reguły biznesowe i powiązane z nimi hot-spoty, commandy, read-modele… Event Storming jest także platformą komunikacji i transferu wiedzy pomiędzy członkami zespołu i „biznesem”, której użycie pozwala wdrażać na produkcję właściwie zrozumienie problemu, zamiast przybliżeń i niespełnionych założeń.<br /><br /> Podczas sesji zapoznasz się z podstawowymi konceptami Event Stormingu, wzorcami i wybranymi praktykami. Zapoznasz się również ze sposobami użycia Event Stormingu na różnych poziomach, od wysokopoziomowego big-picture do modelowania agregatów, commandów czy aplikowania artefaktów wyjściowych sesji z CQRS, Event Sourcingiem czy implementacjami DDD.</p> <p><strong>Speaker</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Mariusz Gil</p> <p><strong>Language</strong>: PL</p> <p><strong>Experience Level</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Intermediate</p> <p> </p> <h3>Thinking in Events</h3> <p><strong>Description</strong>:</p> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Modelowanie złożonych problemów jest skomplikowane i często prowadzi do równie skomplikowanego kodu. Kontrolery, repozytoria, usługi, warunki biznesowe, formularze, widoki - wymagania biznesowe klienta często infiltrują te warstwy, wszystko jest ze sobą połączone, a kod staje się trudny do czytania, zrozumienia i rozwoju. A gdy potrzeba rozszerzyć lub zmodyfikować logikę biznesową, i trzeba „przekopać” się przez dziesiątki (a czasami i setki) linii kontrolerów, próbując zrozumieć sens i rolę wszystkich obiektów lub zidentyfikować zakres zmian, może nadszedł czas na inne podejście… Podejście „Thinking in Events” oznacza, że można być w pełni skoncentrowanym na problemie domenowym i implementacji testowalnej logiki biznesowej. Wykorzystując zdarzenia domenowe jako źródło informacji, skomplikowane technicznie elementy jak bazy danych czy web-frameworki stają się jedynie szczegółami implementacyjnymi, od których nie zależy zbyt wiele.<br /><br /> Podczas workshopu nauczysz się więc stosować eventy w swoich projektach, używać różnych implementacji event/command/query busów, aplikować Event Sourcing do przechowywania historii zmian, czy też rozdzielać zapis od odczytu z wykorzystaniem CQRS, aby zwiększyć wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo całego systemu. Będąc jednocześnie skoncentrowanym na realnym problemie biznesowym, bez rozpraszania zbędnymi detalami kodu.</p> <p><strong>Speaker</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Mariusz Gil</p> <p><strong>Language</strong>: PL</p> <p><strong>Experience Level</strong>: Intermediate</p> <p> </p> <h3>Thunder Developer Toolkit</h3> <p><strong>Description</strong>:</p> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> While developing the Thunder distribution, a Drupal 8 distribution for professional publishing, we faced several challenges regarding updating, theming and testing. In order to master these challenges, we created a toolkit that supports us.<br /> These tools make our working lives a lot easier and they can help any Drupal developer, too. In this session, I would like to present our way of working with this toolkit and explain how you can benefit by using it. Learn how we do visual regression tests with Sharpeye, how we create test updates and how we integrate our GitHub development with the drupal.org repositories.</p> <p><strong>Speaker</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Christian Fritsch</p> <p><strong>Language</strong>: EN</p> <p><strong>Experience Level</strong>: Intermediate</p> <p> </p> <h3>Budowanie stron z wykorzystaniem modułu Paragraphs</h3> <p><strong>Description</strong>:</p> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Paragraphs, Bootstrap, Views Reference Field, ...</p> <p><strong>Speaker</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Michał Borek</p> <p><strong>Language</strong>: PL</p> <p><strong>Experience Level</strong>: Intermediate</p> <p> </p> <h3>React + Webpack + Drupal, czyli tworzymy superwydajną aplikację</h3> <p><strong>Description</strong>:</p> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Drupal doskonale nadaje się do tworzenia JSONowego API. Dlaczego z tego nie skorzystać i przenieść "ciężar" renderowania HTML na stronę użytkownika?<br /><br /> Podczas prelekcji opowiem czym jest i jak działa webpack, jak go szybko skonfigurować oraz pokażę prostą aplikację napisaną w ReactJS, która będzie konsumowała JSONa, wystawionego przez aplikację na Drupalu.</p> <p><strong>Speaker</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Bartłomiej Czyż</p> <p><strong>Language</strong>: PL</p> <p><strong>Experience Level</strong>: Intermediate</p> <p> </p> <h3>Building modern web with component - ReactJS</h3> <p><strong>Description</strong>:</p> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Building modern web apps is challenging. There are many moving parts, projects get bigger and bigger. Server side rendering is currently not enough for high performant and responsive web application. More and more projects move toward single page apps. Large adoption of component-based architecture is largely caused by React.js. Providing proper structure and abstraction is key to deliver better projects. During presentation I would like to share how React.js approaches frontend architecture &amp; what are benefits of splitting app into components.</p> <p><strong>Speaker</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Bartłomiej Witczak</p> <p><strong>Language</strong>: EN</p> <p><strong>Experience Level</strong>: Intermediate</p> <p> </p> <h3>Decoupling Drupal with GraphQL</h3> <p><strong>Description</strong>:</p> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Website creation with open source technologies: JavaScript framework as front-end, GraphQL as API and Drupal as back-end. Main focus will be on how to configure Drupal CMS to serve content via GraphQL. Starting with the introduction of GraphQL, I would like to explain the basic concepts of the language with examples and explain the problems which GraphQL tries to solve, why the language exists, why was it developed.<br /><br /> I will show a real life implementation of a fully decoupled website using these technologies. I will briefly describe frontend solution, concentrating on most common tools to write GraphQL queries inside JavaScript framework. I will demonstrate how to extend the GraphQL schema with the use of Drupal content entities, how to create a powerful data hub without writing a single line or minimum of code in Drupal.<br /><br /> Technologies: Drupal 8, Angular 5, GraphQL 0.12</p> <p><strong>Speaker</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Peter Keppert</p> <p><strong>Language</strong>: EN</p> <p><strong>Experience Level</strong>: Intermediate</p> <p> </p> <h3>Drupaler's guide to the performance</h3> <p><strong>Description</strong>:</p> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Essential technical travel beginning from bare metal, through servers (HTTP/SQL...), performance "helpers", Drupal optimization and up to the front-end.</p> <p><strong>Speaker</strong>:  <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style><style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /*--><!]]>*/ </style> Tomasz Gawlowski</p> <p><strong>Language</strong>: EN</p> <p><strong>Experience Level</strong>: Intermediate</p> <p> </p> </div> </div> </section> </div><span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/pl/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">śr., 02/07/2018 - 13:08</span> Wed, 07 Feb 2018 12:46:03 +0000 admin 14 at http://www.drupalcamp.pl Code of conduct http://www.drupalcamp.pl/pl/code-conduct <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Code of conduct</span> <div class="paragraph-sections"> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><strong>Drupal code of conduct</strong><br /> DrupalCamp Poland/Wroclaw brings together people from around the world who use, develop, design, and support the Drupal platform. Many attendees at DrupaCamp Poland are newcomers evaluating both our platform and our community.</p> <p>The Drupal Code of Conduct (http://drupal.org/dcoc) outlines our shared ideals and values. This document expresses how we hope to make these ideals real at our conferences and other events. Our goal is to ensure that all participants can freely and openly share ideas in a friendly, safe, and welcoming environment that encourages and inspires mutual respect and collaboration.</p> <p><strong>Come for the software, stay for the community</strong><br /> Drupal would simply not exist without its community. We want all attendees at DrupalCamp Poland to have an awesome experience, both in and out of formal conference sessions.<br /> The purpose of this document is not to restrict the diversity of ideas and expression in the Drupal community; rather, it's to raise awareness of the potential for actions that could alienate valuable members — and potential members — of the community.</p> <p><strong>We are considerate</strong><br /> DrupalCamp Poland is an international event that attracts diverse people from a wide variety of ethnic, cultural, and religious backgrounds. We acknowledge that cross-cultural communication can often be complicated and encourage everyone to consider both the impact of their actions on those with different backgrounds and experiences and the honest intentions of those who may have unknowingly caused offence.</p> <p><strong>We are welcoming</strong><br /> One of the greatest strengths of the Drupal community is our inclusiveness. Making all attendees feel welcome and included at Drupal Developer Days is everyone’s job, including exhibitors and sponsors.</p> <p><strong>We are respectful</strong><br /> Sponsors, volunteers, speakers, attendees, and other participants should strive to treat all people with dignity and respect, regardless of their culture, religion, physical appearance, disability, race, ethnicity, gender, or sexual orientation.</p> <p><strong>We are collaborative</strong><br /> If and when misunderstandings occur, we encourage people to work things out between themselves whenever possible. People are encouraged to take responsibility for their words and actions and listen to constructively-presented criticism with an open mind, courtesy, and respect.</p> <p><strong>When we disagree, we consult others</strong><br /> If people are unable to work out issues between themselves, they are encouraged to seek the advice of a mutually trusted third party or a designated community volunteer to help mediate.</p> <p>For DrupalCamp Poland, we have appointed a visible community member for this role:</p> <p>Daniel Nowak: info@drupalcampwroclaw.pl</p> <p><strong>When we need it, we ask for help</strong><br /> We do not tolerate harassment of conference participants in any form. If you feel threatened or violated as a result of intimidating, harassing, abusive, discriminatory, derogatory or demeaning conduct, please immediately notify a conference staff member. Likewise, please immediately notify a staff member if you notice that someone else is being subjected to such behaviour.</p> <p>If the matter is especially urgent, please call/contact any of these individuals:</p> <p>Daniel Nowak - info@drupalcampwroclaw.pl<br /><br /> The DrupalCamp Poland team wants everyone to feel safe for the duration of the conference. If necessary, conference staff are empowered to take appropriate actions that may include, but are not limited to, warnings, expulsion from the conference without refund, and referrals to venue security or local law enforcement.</p> <p><strong>We’re all in this together.</strong><br />  </p> <p>The DrupalCamp Poland Code of Conduct was produced as a direct derivative of the DrupalCon London Code of Conduct from https://drupalcamp.london/about/code-of-conduct and is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). It is available for others to use and adapt for their own events.</p> <p> </p> </div> </div> </section> </div><span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/pl/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">wt., 01/09/2018 - 06:42</span> Tue, 09 Jan 2018 06:42:14 +0000 admin 13 at http://www.drupalcamp.pl Aktualności http://www.drupalcamp.pl/pl/aktualnosci <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Aktualności</span> <div class="paragraph-sections"> <section> <div class="paragraph d-p-side-image-banner paragraph--type--d-p-side-image paragraph--view-mode--default"> <div class="clearfix d-p-side-image-banner-wrapper image-side-left"> <div class="d-image col-md-6 background-image" data-id="paragraph-54"> </div> <div class="container-half col-md-6"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Ogłaszamy pierwszych prelegentów</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><a href="https://twitter.com/HornCologne" style="color: #2abaff;">Jeffrey A. "jam" McGuire</a> - przez wiele lat pracował w Acquia, gdzie intensywnie promował Drupala publikując setki artykułów, wideo i innych materiałów o Drupalu. Obecnie partner w Open Strategy Partners. Ma ogromną wiedzę o Drupalu z punktu widzenia biznesu. <br />  <br /><a href="https://twitter.com/c_fritsch" style="color: #2abaff;">Christian Fritsch</a> - członek zespołu developerów projektu Thunder (www.thunder.org), Senior Software Developer w Burda Magazine Holding GmbH. Christian opowie o budowaniu serwisów internetowych na bazie ThunderCMS od strony developera.</p> <p><meta charset="utf-8" /></p> <p dir="ltr"><br /><a href="https://www.drupal.org/u/jaapjan" style="color: #2abaff;">Jaap Jan Koster</a>, <a href="https://twitter.com/mieszkoGG" style="color: #2abaff;">Mieszko Czyzyk</a> - przedstawiciele firmy GoalGorilla, pracują nad rozwojem dystrybucji drupalowej OpenSocial. </p> <p dir="ltr"><br /><a href="https://twitter.com/mariuszgil" style="color: #2abaff;">Mariusz Gil</a> - bardzo znany specjalista w świecie PHP.  Związany z IT od kilkunastu lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową skalowalnych i wydajnych rozwiązań webowych, zarówno od strony architektury aplikacji jak i infrastruktury serwerowej. </p> <p dir="ltr"><br /><a href="https://twitter.com/MaciejLukianski" style="color: #2abaff;">Maciej Łukiański</a> - ma ponad 9 lat doświadczenia z Drupalem. Zna bardzo dobrze Drupala 6, 7 i 8. Pracował nad ponad setką serwisów internetowych zbudowanych o Drupala. Swoją ogromną wiedzą podzieli się w czasie konferencji DrupalCamp. </p> <p dir="ltr"><br /> A to dopiero początek prelegentów z najwyższej półki, których będziesz mógł wysłuchać na konferencji i porozmawiać z nimi na DrupalParty!<br />  </p> </div> </div> </div> </div> </section> </div><span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/pl/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">pt., 12/29/2017 - 11:29</span> Fri, 29 Dec 2017 11:29:15 +0000 admin 12 at http://www.drupalcamp.pl Bilety http://www.drupalcamp.pl/pl/bilety <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bilety</span> <div class="paragraph-sections"> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Bilety</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2 class="text-left" style="font-family: Rajdhani;font-weight: bold;">Co dostajesz kupując bilet:</h2> <ul><li>Wstęp na dwa dni konferencji (sobota, niedziela)</li> <li>Możliwość udziału w wykładach</li> <li>Możliwość uczestnictwa w warsztatach</li> <li>Możliwość udziału w DrupalParty</li> <li>Koszulkę</li> <li>Lunch każdego dnia</li> <li>Torbę gadżetów od organizatorów i sponsorów</li> </ul><p> </p> <p><em>Jeśli potrzebujesz faktury VAT napisz w sprawie biletu na info@drupalcampwroclaw.pl przed zakupem. Proszę o podanie numeru NIP i ilości biletów. Prześlemy fakturę w PDF. Po jej zapłacie wyślemy kody do wprowadzenia w eventbrite. Przy wprowadzeniu kodu proszę już wybrać bilet dla osoby indywidualnej.</em></p> <h2 class="text-left" style="font-family: Rajdhani;font-weight: bold; color: #ccc;">Fan Tickets </h2> <p style="color: #ccc;">Bilet 2-dniowy - <strong>99 zł </strong><br /> Sprzedaż do 31.01.2018 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności co nastąpi wcześniej). Fan Tickets są biletami elektronicznymi, imiennymi. <br /><a href="https://www.eventbrite.com/e/drupalcamp-poland-2018-tickets-41138981802" style="color: #ccc;">https://www.eventbrite.com/e/drupalcamp-poland-2018-tickets-41138981802</a></p> <h2 class="text-left" style="font-family: Rajdhani;font-weight: bold;">Early Bird Tickets</h2> <p>Bilet 2-dniowy - <strong>147 zł </strong><br /> Sprzedaż do 28.02.2018 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Early Bird Tickets są biletami elektronicznymi, imiennymi. <br /><a href="https://www.eventbrite.com/e/drupalcamp-poland-2018-tickets-41138981802">https://www.eventbrite.com/e/drupalcamp-poland-2018-tickets-41138981802</a></p> <h2 class="text-left" style="font-family: Rajdhani;font-weight: bold;">Regular Tickets </h2> <p>Bilet 2-dniowy - <strong>247 zł </strong><br /> Sprzedaż od 1.03.2018 do 7.06.2018. Regular Tickets są biletami elektronicznymi, imiennymi. <br /><a href="https://www.eventbrite.com/e/drupalcamp-poland-2018-tickets-41138981802">https://www.eventbrite.com/e/drupalcamp-poland-2018-tickets-41138981802</a></p> </div> </div> </section> </div><span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/pl/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">wt., 12/19/2017 - 07:41</span> Tue, 19 Dec 2017 07:41:12 +0000 admin 11 at http://www.drupalcamp.pl Dla Zaawansowanych http://www.drupalcamp.pl/pl/dla-zaawansowanych <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Dla Zaawansowanych</span> <div class="paragraph-sections"> <section> <div class="paragraph d-p-side-image-banner paragraph--type--d-p-side-image paragraph--view-mode--default"> <div class="clearfix d-p-side-image-banner-wrapper image-side-left"> <div class="d-image col-md-6 background-image" data-id="paragraph-55"> </div> <div class="container-half col-md-6"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Dla zaawansowanych</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Jeśli znasz już Drupala, to ta konferencja jest idealnym miejscem na poszerzenie swojej wiedzy. W jednym miejscu spotkasz specjalistów z całego świata, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą dotyczącą Drupala, programowania i webdevelopmentu.</p> </div> <div class="field field--name-field-d-cta-link field--type-link field--label-hidden field__item"><a href="/pl/program">Zobacz program</a></div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Tematy wykładów</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><div class="row"> <div class="col-md-6"> <h3>Coding and Development in Drupal</h3> <p>Tematy przeznaczone dla programistów, którzy już dobrze znają Drupala 8, ale chcą się dowiedzieć więcej i wymienić doświadczenia.</p> </div> <div class="col-md-6"> <h3>Site building in Drupal</h3> <p>Site building, czyli budowanie serwisu internetowego w Drupalu z pomocą gotowych modułów. To tematy idealne dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z Drupalem 8.</p> </div> <div class="col-md-6"> <h3>Community, Business, Project Management, Design</h3> <p>Tematy niezwiązane z kodowaniem, a z biznesem, zarządzaniem projektami, grafiką, e-marketingiem i społecznością Drupalową.</p> </div> <div class="col-md-6"> <h3>PHP, Symfony, DevOps, Testing</h3> <p>Programowanie w PHP, Symfony, automatyzacja, testowanie. Wszystko, co jest powiązane z webdevelopmentem, ale nie dotyczy ściśle Drupala.</p> </div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Odwiedź nas - w tym roku!</h2> <div class="field field--name-field-d-cta-link field--type-link field--label-hidden field__item"><a href="/pl/bilety">Zarejestruj się!</a></div> </div> </section> </div><span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/pl/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">wt., 12/19/2017 - 07:28</span> Tue, 19 Dec 2017 07:28:35 +0000 admin 10 at http://www.drupalcamp.pl Dla Początkujących http://www.drupalcamp.pl/pl/dla-poczatkujacych <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Dla Początkujących</span> <div class="paragraph-sections"> <section> <div class="paragraph d-p-side-image-banner paragraph--type--d-p-side-image paragraph--view-mode--default"> <div class="clearfix d-p-side-image-banner-wrapper image-side-right"> <div class="d-image col-md-6 background-image" data-id="paragraph-58"> </div> <div class="container-half col-md-6"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Dla Początkujących</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>W programie przewidziano specjalne warsztaty dla początkujących. Przez 5 intensywnych godzin zespół specjalistów pokaże jak zacząć używać Drupala do budowy ładnych i elastycznych stron internetowych. Po tych warsztatach będziesz mógł już samodzielnie budować serwisy internetowe na Drupalu 8.</p> </div> <div class="field field--name-field-d-cta-link field--type-link field--label-hidden field__item"><a href="/pl/program">Zobacz program</a></div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Tematy Wykładów</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><div class="row"> <div class="col-md-6"> <h3>Coding &amp; Development w Drupalu</h3> <p>Tematy przeznaczone dla programistów, którzy już dobrze znają Drupala 8, ale chcą się dowiedzieć więcej i wymienić doświadczenia.</p> </div> <div class="col-md-6"> <h3>Site building w Drupalu</h3> <p>Site building, czyli budowanie serwisu internetowego w Drupalu z pomocą gotowych modułów. To tematy idealne dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z Drupalem 8.</p> </div> <div class="col-md-6"> <h3>Community, Business, Project Management, Design</h3> <p>Tematy niezwiązane z kodowaniem, a z biznesem, zarządzaniem projektami, grafiką, e-marketingiem i społecznością Drupalową.</p> </div> <div class="col-md-6"> <h3>PHP, Symfony, DevOps, Testing</h3> <p>Programowanie w PHP, Symfony, automatyzacja, testowanie. Wszystko, co jest powiązane z webdevelopmentem, ale nie dotyczy ściśle Drupala.</p> </div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Dołącz do nas!</h2> <div class="field field--name-field-d-cta-link field--type-link field--label-hidden field__item"><a href="/pl/bilety">Register</a></div> </div> </section> </div><span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/pl/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">wt., 12/19/2017 - 07:27</span> Tue, 19 Dec 2017 07:27:59 +0000 admin 9 at http://www.drupalcamp.pl Lokalizacja http://www.drupalcamp.pl/pl/lokalizacja <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Lokalizacja</span> <div class="paragraph-sections"> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Lokalizacja</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2 class="text-left" style="font-family: Rajdhani; font-weight: bold;"><strong>Adres</strong></h2> <p>Wrocławski Park Technologiczny<br /> ul. Muchoborska 18<br /> 54-424 Wrocław<br /> POLAND</p> <p>Wrocław to miasto o wielu twarzach. Położone nad rzeką Odrą jest wyjątkowym miastem 12 wysp i  112 mostów. <br /> Wybierz jedną lub wiele atrakcji i sprawdź, co ma do zaoferowania stolica Dolnego Śląska: <a href="https://visitwroclaw.eu/">https://visitwroclaw.eu/</a></p> <h2 class="text-left" style="font-family: Rajdhani; font-weight: bold;"><strong>Zakwaterowanie</strong></h2> <p>Dla przyjezdnych uczestników konferencji korzystających z noclegu we Wrocławiu polecamy:</p> <p>Park Hotel Diament Wrocław<br /> ul Muchoborska 10<br /><a href="http://www.hotelediament.pl/park-hotel-diament-wroclaw/">http://www.hotelediament.pl/park-hotel-diament-wroclaw/</a></p> <p>KOD PROMOCYJNY DLA UCZESTNIKÓW: dc18pl</p> <h2 class="text-left" style="font-family: Rajdhani; font-weight: bold;"><strong>Dojazd na konferencję</strong></h2> <h3 style="font-family: Rajdhani;font-weight: bold;"><strong>Dojazd z Portu Lotniczego Wrocław:</strong></h3> <p>Z portu lotniczego Wrocław-Strachowice bezpośrednio dojeżdza autobus numer 106. Należy wysiąść na przystanku Wyższa Szkoła Bankowa, po czym przejść około 800m do budynku konferencji. Rozkłady jazdy znaleźć można na: <a href="https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/">https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/</a></p> <h3 style="font-family: Rajdhani;font-weight: bold;"><strong>Dojazd z dworca kolejowego Dworzec Główny:</strong></h3> <p>Z Dworca Głównego na konferencję można dojechać pociągami Kolei Dolnośląskich lub Przewozami Regionalnymi (czas przejazdu to 6 minut, jeden przystanek).<br /> Rozkłady jazdy znaleźć można na: <a href="http://rozklad-pkp.pl/">http://rozklad-pkp.pl/</a></p> <h3 style="font-family: Rajdhani;font-weight: bold;"><strong>WICAR TAXI</strong></h3> <p>(+48) 71 34 20 777<br /> (+48) 725 71 71 71</p> <h3 style="font-family: Rajdhani;font-weight: bold;"><strong>RYBA TAXI</strong></h3> <p>(+48) 71 30 67 067</p> <p>We Wrocławiu możesz również skorzystać z usługi <strong>Ubera.</strong></p> </div> </div> </section> </div><span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/pl/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">wt., 12/19/2017 - 07:27</span> Tue, 19 Dec 2017 07:27:09 +0000 admin 8 at http://www.drupalcamp.pl Program http://www.drupalcamp.pl/pl/program <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Program</span> <div class="paragraph-sections"> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Program</h2> <h3 class="field field--name-field-d-subtitle field--type-string field--label-hidden">Wykłady będą podzielone na 4 ścieżki tematyczne:</h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h4 class="mb-3"><strong>1. Coding and Development in Drupal</strong></h4> <p>Tematy przeznaczone dla programistów, którzy już dobrze znają Drupala 8, ale chcą się dowiedzieć więcej i wymienić doświadczenia.</p> <h4 class="mb-3"><strong>2. Site building in Drupal</strong></h4> <p>Site building, czyli budowanie serwisu internetowego w Drupalu z pomocą gotowych modułów. To tematy idealne dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z Drupalem 8.</p> <h4 class="mb-3"><strong>3. Community, Business, Project Management, Design</strong></h4> <p>Tematy niezwiązane z kodowaniem, a z biznesem, zarządzaniem projektami, grafiką, e-marketingiem i społecznością Drupalową.</p> <h4 class="mb-3"><strong>4. PHP, Symfony, DevOps, Testing</strong></h4> <p>Programowanie w PHP, Symfony, automatyzacja, testowanie. Wszystko, co jest powiązane z webdevelopmentem, ale nie dotyczy ściśle Drupala.</p> <p> </p> <p>Dokładny program konferencji będzie podany w kwietniu lub na początku maja.</p> </div> </div> </section> </div><span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/pl/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">pon., 12/18/2017 - 13:41</span> Mon, 18 Dec 2017 13:41:59 +0000 admin 7 at http://www.drupalcamp.pl Home page http://www.drupalcamp.pl/pl/home-page <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Home page</span> <div class="paragraph-sections"> <section> <div class="paragraph paragraph--type--d-p-banner paragraph--view-mode--default"> <div class="d-p-banner background-image" data-id="paragraph-31"> <div class="content-wrapper"> <div class="content container"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">DrupalCamp Poland 2018</h2> <h3 class="field field--name-field-d-subtitle field--type-string field--label-hidden">WROCŁAW, CZERWIEC 09-10</h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Największa w Polsce konferencja na temat nowoczesnego systemu CMS/CMF - Drupal 8.</p> <p>W programie tematy dotyczące m.in. Drupal 8, PHP, site building, e-marketingu, zarządzania projektami, biznesu, społeczności drupalowej.</p></div> <div class="field field--name-field-d-cta-link field--type-link field--label-hidden field__item"><a href="/pl/bilety">Zarejestruj się</a></div> </div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">O konferencji</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>DrupalCamp Poland 2018 to konferencja organizowana dla społeczności Drupala oraz osób zainteresowanych Drupalem. Dwudniowa konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach 08-10 czerwca 2018 r. we Wrocławiu.</p> <p>Program konferencji został tak opracowany, aby każdy znalazł coś dla siebie - zarówno osoby w tematyce Drupala stawiające pierwsze kroki, jak i zaawansowani programiści.</p> <p>Podczas konferencji prelegenci będą prowadzić wykłady w języku polskim oraz angielskim.</p> <div class="row"> <h4 class="col-lg-6">Zobacz wideo z poprzedniego roku</h4> <div class="col-lg-6"> <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="auto" src="https://www.youtube.com/embed/L3R7ApP2t_4" width="100%"></iframe></div> </div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-6"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Dla początkujących</h2> <p>W programie przewidziano specjalne warsztaty dla początkujących. Przez 5 intensywnych godzin zespół specjalistów pokaże jak zacząć używać Drupala do budowy ładnych i elastycznych stron internetowych. Po tych warsztatach będziesz mógł już samodzielnie budować serwisy internetowe na Drupalu 8.</p> <p><a class="btn btn-primary" href="/pl/dla-poczatkujacych">Dowiedz się więcej</a></p> </div> <div class="col-lg-6"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Dla zaawansowanych</h2> <p>Jeśli znasz już Drupala, to ta konferencja jest idealnym miejscem na poszerzenie swojej wiedzy. W jednym miejscu spotkasz specjalistów z całego świata, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą dotyczącą Drupala, programowania i webdevelopmentu.</p> <p><a class="btn btn-primary" href="/pl/dla-zaawansowanych">Dowiedz się więcej</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Prelegenci</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p class="text-center">Lista prelegentów kolejnej edycji konferencji jest w trakcie ustalania. W 2018 r. wykłady poprowadzą m.in.</p> <div class="row"> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Christian Fritsch" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5e5a4926-d235-4f9a-a9c6-83a1d7fc3572" src="/sites/default/files/inline-images/chistian-fritsch.jpg" /><h3>Christian Fritsch</h3> <p>Hubert Burda Media/Thunder</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Christian Fritsch" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7f27b7cd-edfe-4a63-989e-cc0044903321" src="/sites/default/files/inline-images/dc-mieszko.jpg" /><h3>Mieszko Czyzyk</h3> <p>GoalGorilla/OpenSocial</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Christian Fritsch" data-entity-type="file" data-entity-uuid="83a52069-a1f5-4372-b24c-c8c9bc98cb67" src="/sites/default/files/inline-images/dc-jaap.jpg" /><h3>Jaap Jan Koster</h3> <p>GoalGorilla/OpenSocial</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Mariusz Gil" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c350d683-c58f-4eec-a528-faf857ca4fb6" src="/sites/default/files/inline-images/mariusz-gil.jpg" /><h3>Mariusz Gil</h3> <p>Source Ministry</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Marcin Grabias" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3086a4d3-f4d4-46f9-9668-04475d25d293" src="/sites/default/files/inline-images/graber.jpg" /><h3>Marcin Grabias</h3> <p>VBO team</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Maciej Łukiański" data-entity-type="file" data-entity-uuid="00391b7d-80dc-43b1-a82a-9471c3bd9671" src="/sites/default/files/inline-images/maciej-lukianski.jpg" /><h3>Maciej Łukiański</h3> <p>Droptica</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Grzegorz Bartman" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e7773d55-f165-4cdd-abcf-8cbcf5d32a90" src="/sites/default/files/inline-images/grzegorz-bartman.jpg" /><h3>Grzegorz Bartman</h3> <p>Droptica</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Grzegorz Pietrzak" data-entity-type="file" data-entity-uuid="64b9cde0-1da4-43fc-9337-5af98285fa1b" src="/sites/default/files/inline-images/grzegorz-pietrzak.jpg" /><h3>Grzegorz Pietrzak</h3> <p>Droptica</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Paweł Górski" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ce231c46-c84b-4805-a76b-b7883e5fa45e" src="/sites/default/files/inline-images/pawel-gorski.jpg" /><h3>Paweł Górski</h3> <p>Droptica</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Daniel Kossakowski" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a49fd17d-6867-496e-8bd7-2c3f60922ebc" src="/sites/default/files/inline-images/daniel-kossakowski.png" /><h3>Daniel Kossakowski</h3> <p>Droptica</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Krzysztof Bachta" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a75da3a6-2a11-494e-af1c-1c6331eb43b0" src="/sites/default/files/inline-images/krzysztof-bachta.jpg" /><h3>Krzysztof Bachta</h3> <p>Droptica</p> </div> </div> <p class="text-center">Konferencja DrupalCamp w Polsce organizowana jest od 2012 roku. Dotychczas prelegentami byli m.in:</p> <div class="row"> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Jeffrey A. &quot;jam&quot; McGuire" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4b2b4a86-43b9-4388-a4c4-9dc3cbc37e8c" src="/sites/default/files/inline-images/jeffrey-mcguire.jpg" /><h3>Jeffrey A. "jam" McGuire</h3> <p>Open Strategy Partners</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Peter Frenssen" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5a829cdc-590c-4297-acb7-cdd22d1bf552" src="/sites/default/files/inline-images/peter-frenssen.jpg" /><h3>Pieter Frenssen</h3> <p>European Commission</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Kristof van Tomme" data-entity-type="file" data-entity-uuid="92abfbd2-ad11-4708-bfda-ffecc855f84c" src="/sites/default/files/inline-images/kristof-van-tomme.jpg" /><h3>Kristof Van Tomme</h3> <p>Pronovix</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Wiktor Walc" data-entity-type="file" data-entity-uuid="84bdcf9b-cdbd-4bb6-9e75-dc6439ec2dd3" src="/sites/default/files/inline-images/wiktor-walc.jpg" /><h3>Wiktor Walc</h3> <p>CKSource/CKEditor</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Vesa Palmu" data-entity-type="file" data-entity-uuid="25c12c05-7360-431c-82ab-99053a0d899d" src="/sites/default/files/inline-images/vesa-palmu.jpg" /><h3>Vesa Palmu</h3> <p>Wunderkraut</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Maciej Łukiański" data-entity-type="file" data-entity-uuid="00391b7d-80dc-43b1-a82a-9471c3bd9671" src="/sites/default/files/inline-images/maciej-lukianski.jpg" /><h3>Maciej Łukiański</h3> <p>Droptica</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Lauri Eskola" data-entity-type="file" data-entity-uuid="365b0e19-4b93-4c04-a646-52b09bca9ac0" src="/sites/default/files/inline-images/lauri-eskola.jpg" /><h3>Lauri Eskola</h3> <p>Druid Oy</p> </div> <div class="col-md-3 text-center"><img alt="Andrew Kucharski" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fe4dfec5-7644-444b-99a6-a5fe23a5aff4" src="/sites/default/files/inline-images/andrew-kucharski.jpg" /><h3>Andrew Kucharski</h3> <p>Promet Source</p> </div> </div> <p class="text-center">Chcesz zostać prelegentem?</p> <p class="text-align-center"><a class="btn btn-outline-dark" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-XOXq2KT1ab_316gbOEqgSTn-GUVNRjWnozT4B0OfUiKmog/viewform?usp=sf_link" target="_blank">Zgłoś propozycję wykładu</a></p> <p class="text-center">Propozycje można składać do 31.03.2018.</p> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Tematy wykładów</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><div class="row"> <div class="col-md-6"> <h3>Coding and Development in Drupal</h3> <p>Tematy przeznaczone dla programistów, którzy już dobrze znają Drupala 8, ale chcą się dowiedzieć więcej i wymienić doświadczenia.</p> </div> <div class="col-md-6"> <h3>Site building in Drupal</h3> <p>Site building, czyli budowanie serwisu internetowego w Drupalu z pomocą gotowych modułów. To tematy idealne dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z Drupalem 8.</p> </div> <div class="col-md-6"> <h3>Community, Business, Project Management, Design</h3> <p>Tematy niezwiązane z kodowaniem, a z biznesem, zarządzaniem projektami, grafiką, e-marketingiem i społecznością Drupalową.</p> </div> <div class="col-md-6"> <h3>PHP, Symfony, DevOps, Testing</h3> <p>Programowanie w PHP, Symfony, automatyzacja, testowanie. Wszystko, co jest powiązane z webdevelopmentem, ale nie dotyczy ściśle Drupala.</p> </div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Lokalizacja</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><div class="location-block"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-6"> <p>WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY BUDYNEK DELTA</p> <p>ul. Duńska 9 Wrocław, Poland</p> <h3>Poznaj Wrocław</h3> <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" gesture="media" src="https://www.youtube.com/embed/WeW5nxVQcgQ?rel=0&amp;showinfo=0"></iframe></div> </div> <div class="google-map embed-responsive"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2504.8871103812394!2d16.971139716072077!3d51.11054297957179!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470fc18c2b000747%3A0x15d28d9cdc4aa64f!2sDroptica+Sp.+z+o.o.!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1513953545482" style="border:0"></iframe></div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Sponsorzy i Partnerzy</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h3 class="text-align-center">Sponsorzy</h3> <div class="row text-center mb-5"> <div class="col-xl-3 col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 px-xs-5 my-4"><a href="http://www.droptica.com" target="_blank"><img alt="Droptica" data-entity-type="file" data-entity-uuid="822b3597-c885-49df-b753-86ee21b94b71" src="/sites/default/files/inline-images/droptica.png" /></a></div> </div> <h3 class="text-align-center">Patroni medialni i partnerzy</h3> <div class="row text-center mb-5"> <div class="col-xl-2 col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 px-xs-5 my-4"><a href="http://www.technologpark.pl/" target="_blank"><img alt="WPT" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a0e3b5f1-4854-4200-8e1f-287309a0e462" src="/sites/default/files/inline-images/wpt.png" /></a></div> <div class="col-xl-2 col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 px-xs-5 my-4"><a href="https://crossweb.pl/" target="_blank"><img alt="Crossweb" data-entity-type="file" data-entity-uuid="66fcbd48-2264-4faa-a264-65da6b89d934" src="/sites/default/files/inline-images/crossweb_0.png" /></a></div> <div class="col-xl-2 col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 px-xs-5 my-4"><a href="https://mobirank.pl/" target="_blank"><img alt="Mobirank" data-entity-type="file" data-entity-uuid="00d75ef0-80c4-4490-8134-6802570a9c0b" src="/sites/default/files/inline-images/mobirank_0.png" /></a></div> <div class="col-xl-2 col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 px-xs-5 my-4"><a href="https://brandsit.pl/" target="_blank"><img alt="BrandsIT" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e8f8d9d9-cf7b-4c00-aaca-dad7f3aed2bb" src="/sites/default/files/inline-images/brandsit_0.png" /></a></div> <div class="col-xl-2 col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 px-xs-5 my-4"><a href="http://www.gazetawroclawska.pl/" target="_blank"><img alt="Gazeta Wrocławska" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8ba4d64f-ca9f-4d6f-905f-3d207b545c8c" src="/sites/default/files/inline-images/gazeta.png" /></a></div> <div class="col-xl-2 col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 px-xs-5 my-4"><a href="http://www.gazetawroclawska.pl/strefa-biznesu/" target="_blank"><img alt="Strefa Biznesu" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8f6b7a85-cdb6-4f6f-b322-6b34acddcd33" src="/sites/default/files/inline-images/strefa.png" /></a></div> </div> <div class="text-center"> <h5>Chcesz zostać sponsorem? Napisz na info@drupalcampwroclaw.pl</h5> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container d-p-group-of-text-blocks paragraph--type--d-p-group-of-text-blocks paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Znajdź tematy dla siebie</h2> <div class="field field--name-field-d-p-tb-block-reference field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden single-boxes-wrapper row"> <div class="single-box-wrapper col-sm-4"> <div class="paragraph d-p-text-block paragraph--type--d-p-single-text-block paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Dla początkujących</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Każdy z aktywnych uczestników będzie miał możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach wprowadzających do tematyki Drupala.</p> </div> <div class="field field--name-field-d-cta-link field--type-link field--label-hidden field__item"><a href="/pl/dla-poczatkujacych">Szczegóły</a></div> </div> </div> <div class="single-box-wrapper col-sm-4"> <div class="paragraph d-p-text-block paragraph--type--d-p-single-text-block paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Dla zaawansowanych</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>DrupalCamp 2018 to wyjątkowa okazja spotkania z najwyższej klasy specjalistami Drupala w Polsce i na świecie.</p> </div> <div class="field field--name-field-d-cta-link field--type-link field--label-hidden field__item"><a href="/pl/dla-zaawansowanych">Szczegóły</a></div> </div> </div> <div class="single-box-wrapper col-sm-4"> <div class="paragraph d-p-text-block paragraph--type--d-p-single-text-block paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Dla biznesu</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Zadbaj o przyszłość Twojej firmy i poznaj profesjonalne rozwiązania Drupala dla każdego biznesu.</p> </div> <div class="field field--name-field-d-cta-link field--type-link field--label-hidden field__item"><a href="/pl/program">Szczegóły</a></div> </div> </div> </div> </div> </section> <section> <div class="paragraph container text-page blog-page paragraph--type--d-p-text-paged paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field field--name-field-d-main-title field--type-string field--label-hidden">Social media</h2> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-d-long-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><div class="social-blocks"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-6"><iframe allowtransparency="true" class="fb-page-widget" frameborder="0" height="370" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdrupalcampwroclawpl%2F&amp;tabs=timeline&amp;width=500&amp;height=370&amp;small_header=false&amp;adapt_container_width=true&amp;hide_cover=false&amp;show_facepile=true&amp;appId=1474165022796498" style="border:none;overflow:hidden;width:100%;max-width:500px;"></iframe></div> <div class="col-lg-6"> <div class="twitter-container"><a class="twitter-timeline" data-widget-id="412852523758665728" href="https://twitter.com/drupalcamp_wroc">Tweety na temat @drupalcamp_wroc</a> <script> <!--//--><![CDATA[// ><!-- !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs"); //--><!]]> </script></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div><span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/pl/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">pt., 12/08/2017 - 11:16</span> Fri, 08 Dec 2017 11:16:48 +0000 admin 6 at http://www.drupalcamp.pl