Prelegent: Vasyl Yaremchuk

Środa

16:00-16:45

room 1
Vasyl Yaremchuk
Zaawansowany
Angielski